Obsługa płacowa

Nasze usługi

Obsługa płacowa

  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B...)
  • Obliczanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8A...)
  • Sporządzanie imiennych raportów rozliczeniowych IMIR (RMUA)