Obsługa kadrowa

Nasze usługi

Obsługa kadrowa

 • Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  • Prowadzenie akt osobowych,
  • Prowadzenie spraw w zakresie urlopów pracowniczych, ustalenie wysokości urlopu wypoczynkowego, ewidencja urlopów itp.
  • Prowadzenie dyscypliny pracowniczej,
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości.
 • Sporządzanie i przekazywania dokumentów do ZUS.