Inne usługi

Nasze usługi

Inne usługi

  • Sporządzanie sprawozdań dla celów GUS.
  • Sporządzanie sprawozdań do PFRON.
  • Pomoc przy negocjacjach warunków obsługi bankowej oraz warunków kredytowania.
  • Pomoc przy uruchomieniu działalności.
  • Pomoc przy wypełnianiu dokumentów do KRS.
  • Pomoc przy wdrożeniu i konfiguracji systemów CDN.
  • Wystawianie w imieniu klienta faktur sprzedaży i ich wysyłka.