Obsługa Księgowa – Rachunkowość

Nasze usługi

Obsługa Księgowa – Rachunkowość

  • Prowadzenie Ksiąg Handlowych – zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodu i Rozchodu
  • Ewidencja przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego
  • Ewidencja przychodów w formie karty podatkowej