Analizy finansowe

Nasze usługi

Analizy finansowe

  • Pomoc przy stworzeniu dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych, np. kredytów bankowych:
    • Pomoc przy wypełnieniu wniosku,
    • Biznes plan,
    • Prognoza sprawozdań finansowych tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
  • Inne analizy ekonomiczno-finansowe zgodnie z wytycznymi klienta